Oppfordrer til åpenhet om kutt: – Min erfaring er at de som trenger det mest rammes hardest

Utdanningsforbundet Kristiansund satte et kritisk søkelys på betydningen av en god ytringskultur, spesielt i en situasjon der det totalt skal spares 150 millioner kroner og kuttes 100 stillinger fram til 2023 i kommunen.