Bruker 6 mill. mer enn budsjettert

Fagskolen i Kristiansund ligger i 2019 an til å bruke 6 millioner mer enn budsjettert.