Vil ha refleksbruk inn i læreplanen

Trond Teilgård og Jens Aasgård tok med seg de store lastebilene de kjører til Rensvik skole for å fortelle elevene hvor viktig det er å bruke refleks.