Varsler tvangsmulkt mot manglende sikringstiltak

Kristiansund kommune varsler tvangsmulkt mot sikringstiltakene rundt arbeidet på Atlanten stadion.