Har ikke råd til å remerke 31 dårlige gangfelt

Artikkelen er over 1 år gammel

49 av fotgjengerfeltene i Kristiansund er så dårlige at de må remerkes for at de skal være trygge å benytte for myke trafikanter. Kommunen har råd til å ta bare 18.