Dette krysset bekymrer – men det er ikke penger til tiltak

Både innbyggere og Statens vegvesen uttrykker bekymring for kryssingen av Langveien ved Kongens Plass.