Kranaveien får 40-sone

En trafikkulykke i sommer førte til nedsatt fartsgrense i Kranaveien. Nå starter veivesenet med repareringen og skal sette opp nye permanente skilt som forteller om en fartsgrense på 40 kilometer i timen.