Dette ville ikke Vegvesenet ha noe av: – Trafikkfarlig

Mens Avinor ikke hadde noen problemer med skiltet i nærheten av flyplassen, er ikke Vegvesenet særlig positiv i sitt svar.