Overkåt og uten damer – det er ikke lett å være tiur

Ryktet om at en «sinnatiurens» død skal derimot være sterkt overdrevet.