Den digitale byen

Rådmann Arne Ingebrigtsen fører byen inn i det digitale skiftet.