Det opplyses på kommunens Facebook-side tirsdag.

Der skrives det at siden bystyret gjorde sitt vedtak 2. juni, har kommuneadvokaten jobbet målrettet for en kvalitativt god stevning som gjennomgående har gode fakta og oppbygging.

Kristiansund kommune varsler sykehusstevning mot Staten innen to uker

- En grundig og godt gjennomarbeidet stevning er av stor betydning for videre saksgang, og er i en sak av slike dimensjoner særdeles tidkrevende. Utkastet til stevning har gjennomgått flere revisjoner hvor både kommunens interne advokatkorps og eksterne advokater har gitt sine synspunkter. Utkastet til stevning er nå til sin endelige eksterne kvalitetskontroll. Kommuneadvokaten har signalisert ferdigstillelse innen utgangen av oktober og stevningen blir da sendt til Inntrøndelag tingrett, skriver kommunen.

Les også:

To av tre støtter sykehusrettssak 

Kristiansund kommune varsler sykehusstevning mot Staten innen to uker