Spør Høie om han vil revurdere sine uttalelser om kvaliteten på fødetilbudet

Klinikksjefen har innrømmet at han har feilinformert styret. Nå må Bent Høie svare på om han vil revurdere sine uttalelser om kvaliteten på fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal.