Innstiller på at Kristiansund støtter Todalsfjordprosjektet

Surnadal- og Sunndal-ordførerne Lilly Gunn Nyheim og Ståle Refstie håper på at Todalsfjordprosjektet kan realiseres.

Surnadal- og Sunndal-ordførerne Lilly Gunn Nyheim og Ståle Refstie håper på at Todalsfjordprosjektet kan realiseres. Foto:

DEL

Sunndal og Surnadal kommune har søkt sine naboer om å bli med på et spleiselag for å få mer fart på Todalsfjordprosjektet. Selskapet som jobber med dette prosjektet trenger midler for å kunne jobbe framover i full fart.

Kristiansund kommune har mottatt en søknad om støtte på 36.000 kroner i tilskudd per år i fire år, til sammen 155.000 kroner. Lignende søknader er sendt til Rindal og Tingvoll.

Saken faller på formannskapet i Kristiansund sitt bord tirsdag 13. februar. Rådmannen sier seg hvert fall positiv til å støtte dette prosjektet.

- Rådmannen er positiv til at Kristiansund kommune bidrar med et tilskudd på kr. 36.000 per år i 4 år, skriver rådmannen.

Det vises til at Todalsfjordprosjektet er inne i en viktig fase, nå som Nordøyvegen har påbegynt bygging, og Todalfjorden er nummer én på fylkeskommunen sin prioriteringsliste.

- For å kunne opprettholde arbeidet er det viktig at økonomien i selskapet er tilfredsstillende, skriver rådmannen.

Han påpeker at dette er et viktig regionalt prosjekt.

- En ytterligere regional forankring gjennom bidrag fra Tingvoll og Kristiansund vil være et svært viktig signal og en god økonomisk støtte til det videre arbeidet, heter det i rådmannens vurdering.

Det foreslås at tilskuddet finansieres i 2018 fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger, mens tilskudd for årene 2019 til 2021 innarbeides ved rullering av økonomiplanen.

Artikkeltags