Gå til sidens hovedinnhold

Reduserer antall stemmekretser i Kristiansund

Artikkelen er over 4 år gammel

I september er det stortingsvalg, og kommunene er i gang med planleggingen.

I Kristiansund har bystyret vedtatt å redusere antall stemmekretser fra åtte til fire.

God erfaringer andre steder

De gamle stemmekretsene var Bjerkelund, Dale, Frei, Goma, Innlandet, Kirkelandet, Nordlandet og Rensvik.

De nye kretsene blir Dale/Nordlandet, Gomalandet, Frei og Kirkelandet.

Det betyr blant annet at alle som bor på Innlandet må over til Kirkelandet for å avgi sin stemme, og hele Frei er samlet i en stemmekrets.

Hvor de stemmelokalene blir helt fysisk sett, er ikke klart.

Kommunen skriver på sin hjemmeside at erfaringer fra andre kommuner som har gjort tilsvarende endringer, viser at oppslutningen om valget ikke har endret seg vesentlig.

Flere av stemmekretsene i Kristiansund er svært små, og med uegnede lokaler tilgjengelig. Eksempelvis ble mangel på parkeringsplasser og dårlig flyt i valglokalet ansett som medvirkende årsaker til kødannelser under valgtinget i 2015.

Erfaringen tilsier at feilrutiner etablerer seg lettest i små kretser.

Elektronisk manntall

Under bystyrets behandling fremmet Senterpartiet forslag om å opprettholde 8 kretser, med utgangspunkt i argumentet om sammenheng mellom tilgjengelighet til valg og valgdeltakelse. Forslaget ble ikke vedtatt.

På det samme bystyremøtet vedtok politikerne også å innfører elektronisk avkryssing i manntall på valgdagene som en permanent ordning. Det er ønskelig med en effektivisering av valgavviklingen i Kristiansund, og at de nasjonale retningslinjene følges på veien mot dette målet. Endringene medfører økt fokus på kompetanse og IT-beredskap, men vil gi en tryggere og mer effektiv valggjennomføring.

Valget avholdes 10. og 11. september i år. Forhåndsstemmingen starter 10. august på servicekontoret.

Ved kommunestyrevalget for to år siden var det 19 759 stemmeberettigede i Kristiansund, og deltakelse på 56,2 prosent.

Kommentarer til denne saken