Statoil Petroleum har utløst en opsjon til Brevik Engineering, som gjelder oppfølging av prosjekteringsarbeid mot planlagt verft for oppgradering av Njord Bravo.

Varigheten går fra vinteren 2018 fram til ferdigstillelse av Njord Bravo ved verft, med påfølgendeslutt dokumentasjon fram mot sommeren 2020.

Brevik Engineering AS ble i april 2017 tildelt kontrakten for NJORD B Refurbishment Detail Engineering fra Statoil Petroleum AS.

Les mer her: Brevik Engineering AS er tildelt kontrakten for Njord B

Prosjekterings arbeid omfatter utarbeidelse av spesifikasjoner og fabrikasjonsunderlag som basis for oppgradering av eksisterende lagerskip Njord Bravo.

Arbeidet inngår som en del av Statoils Njord Future prosjekt og levetidsforlengelse på Njord feltet.

I en pressemelding opplyser selskapet at gjennomføringen av prosjektet vil bli gjort med egne ressurser i Brevik, med støtte fra selskapets morselskap Bassoe Technology i Göteborg. For deler av detalj prosjekteringen, oppfølging mot verft og sluttdokumentasjon er det inngått en strategisk samarbeidsavtale med Wood Group Norway AS i Sandefjord.