Førerprøvejuks skal gi karantenetid

Av

Vegdirektoratet foreslår regler om karantenetid ved fusk til førerprøven.