Lavere resultat for Sparebank 1 Nordvest, men banken planlegger utbyttebetaling på over 13 millioner kroner

Det ble raskt klart at fjoråret ikke kom til å være like sterkt som 2017, men banken leverer fortsatt solide resultat og øker forretningskapitalen sin.