Vaktbikkjer på årlig jakt

LOs Sommerpatrulje avdekket flere brudd på Ytre Nordmøre i år enn i fjor.