I siste utgave av Informasjonsbladet for Kristiansund kommune tar rådmann Arne Ingebrigtsen et oppgjør med alle som mener at det står så dårlig til i – og med – Kristiansund.

– I en stadig tettere politisk kamp fram mot stortingsvalget 11. september, og en økende bruk av alternative fakta i sosiale medier, settes Kristiansund kommune og våre medarbeidere ofte i et dårlig lys. Lange diskusjoner pågår på Facebook, artikler og leserinnlegg skrives og kommenteres. Mye er basert på grunnleggende feile påstander om hva som gjøres galt i kommunen vår. Men det selger, og hva er vel bedre enn fake news som bygger på alternative fakta? Men er det heldig for Kristiansunds selvbilde og omdømme? Neppe.

Slik starter Ingebrigtsen sitt innlegg, før han ramser opp en rekke eksempler på fake news (et uttrykk en ømtået president hyppig bruker) den siste tiden.

Om kanskje det mest betente punktet – forholdet til våre naboer – skriver rådmannen.

Eksempel på fake news: Vi taper stadig for Molde.

– Nei, vi gjør ikke det. Vi kan tape enkeltsaker eller lengre prosesser, men sittende bystyre har ikke tapt enkeltsaker i konkurranse med Molde. Vi tapte kampen om politimesteren mot Ålesund, men etter iherdig politisk og administrativ innsats, fikk vi kompensert dette med omtrent 70 nye statlige arbeidsplasser, et antall som vesentlig overstiger det reduksjonen i politiet utgjør. Og dersom noen skulle lure på det, så har netto driftsresultat i kommuneøkonomien forbedret seg mer i Kristiansund enn i Molde.

Nok et eksempel på fake news: Vi taper kompetansekampen i fylket.

– Det stemmer ikke. Kristiansund har for første gang i historien passert Molde og Ålesund i grunnskolepoeng, altså hvor gode resultater våre elever leverer. Sett i lys av at vi ligger lavt på levekårsundersøkelsene, er dette et fantastisk resultat. I tillegg vet vi at fagarbeiderne er ettertraktet. Det finnes to fagskoler i fylket. Den ene ligger i Kristiansund. Det andre behovet vi har er helsefag og sykepleiere. Det finnes også her. Et nytt studietilbud i velferdsteknologi starter ved Høgskolesenteret i Kristiansund nå i høst.

Rådmannen er også innom de fake news om at kommunale byggeprosjekter har en tendens til å sprekke (Nordlandet ungdomsskole ble ferdigstilt 10 millioner kroner under budsjett), at det ikke rart vi sliter som har et så sårbart næringsliv (Styrkeanalysen i Norge viser at Kristiansund har den 5. høyeste næringsbredden og arbeidsplassvariasjonen i landet) og at arbeidsledigheten er så stor at det går nedenom og hjem med Kristiansund (under sittende bystyreperiode har arbeidsledigheten gått ned 0,3 prosent i Kristiansund og opp 0,3 prosent i Molde).

Ingebrigtsen tar også for seg de som sier at siste nordmøring kan slå av lyset.

– Lyset kan bare stå på. I kommunebarometeret, som er en nasjonal rangering av kommunale tjenester, slår Kristiansund både Molde og Ålesund for første gang i historien. I Kommunekompasset som måler en kommunes forvaltningsmessige kvalitet og kraft ble Kristiansund best i landet i 2016, og med høyeste score siden Bærum i 2013, skriver Ingebrigtsen.

Han avslutter sin sommerhilsen slik: – Kjære medarbeidere, ikke la oss bli farget av negativiteten, men fortsett det fantastiske arbeidet dere gjør, inn i andre halvår. De fleste piler peker nå oppover i Kristiansund. Mens vi leter etter flere piler som kan peke riktig vei, er det viktig at dagens tjenestetilbud viderefører nivåhevingen. Hver svettedråpe teller. Det gjør hver tåre også.

– Kjære innbygger. Det er bare å gå de neste to månedene i møte med stor ro. Hundrevis av kommunalt ansatte vil fortsatt være på jobb gjennom hele sommeren for å sørge for at du, dine og ditt skal ha en trygg og god sommer.