– Diskusjonene rundt akutt og føde i Kristiansund må komme

Fremskrittspartiet vil ikke være med på en omkamp om fellessykehuset, men signaliserer at det vil komme en diskusjon rundt akutt- og fødetilbudet i Kristiansund i forbindelse med Stortingets behandling av nasjonal helse- og sykehusplan.