Strid om skifer, balkonger og riving: – Stor kostnad for huseierne

Innsigelser skaper skjær i sjøen for ny sentrumsplan i Kristiansund.