Fra og med tirsdag blir det innført 40-sone tvers gjennom hele Kristiansund. I Kranaveien kommer 40-sone litt senere i høst.

Arbeidet med oppsetting av skilt om ny fartsgrense i sentrumsområdet ble igangsatt sist uke av Kristiansund kommune og fullført mandag. Det skjedde raskere enn Statens vegvesen hadde regnet med.

– Det betyr at skiltene avdekkes tirsdag og at ny fartsgrense trer i kraft fra dette tidspunkt, opplyser Jøran Fjærvoll i plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen.

Dette gjelder på strekningen fra rundkjøringa ved Atlanten, langs Langveien til Kongens plass, ned Kaibakken, Vågeveien bortover kaia, Fosnagata og Astrups gate ned til den gamle fergekaia ved Nordmørsterminalen. Dessuten gjelder 40-sonen også fylkesvei 420 fra Kongens Plass og over til Innlandet.

– Vi har også varslet at det vil bli fattet vedtak om 40-sone for Kranaveien gjennom Vågen, men her er ikke den formelle beslutningen tatt ennå. Dette vil skje innen kort tid, og da blir farta redusert fra 50 til 40 kilometer i timen også her, sier Fjærvoll.

Fartskontroller

– Statens vegvesen har varslet fartskontroller for å sjekke om den nye fartsgrensa blir overholdt. Hvordan vil dette skje og når?

– Vi vil vente litt og se an utviklingen. Men plana er minst to kontrollperioder på én til to uker med radar i løpet av det kommende året. Tidspunkt og omfang vil bli løpende vurdert og kan bli endret, sier Fjærvoll.

Han legger til at de da spesielt vil fokusere på om fartsgrensa overholdes der det er fotgjengeroverganger, spesielt i Wilhelm Dalls vei og Kranaveien, samt trolig også i Langveien.

Fra Statens vegvesens side er det ikke bedt om at politiet skal avholde særskilte fartskontroller. Dette er noe som politiet selv får vurdere, mener Fjærvoll. Han regner uansett med at dette ikke vil skje i nærmeste framtid før den nye 40-sona får «satt seg» hos trafikantene.

Fartsdempere

– Har du en hilsen til trafikantene nå som 40-sone innføres?

– Det må i tilfelle bli en oppfordring om å respektere den nye fartsgrensa. Husk at det er opp til dere om vi senere blir nødt til å følge opp med etablering av eventuelle fartsdempere eller andre fartsregulerende tiltak, avslutter Fjærvoll.