Har åpnet nytt lokale for rusmisbrukere

Fire måneder etter at Vågebakken ble stengt, har rusmisbrukere i Kristiansund fått på plass sitt nye samlings- og prøverom i byens brannstasjon.