Nytt midtnorsk avfallsselskap – Rådmann ønsker mer rettferdig verdisetting

Rådmann, Arne Ingebrigtsen

Rådmann, Arne Ingebrigtsen

Kristiansund kommune er positive til å delta i et nytt interkommunalt renovasjonsselskap (ReMidt Næring AS), men ønsker en større eierandel før de sier ja.

DEL

Hvert år sparer Kristiansund kommune fem millioner kroner på innsamling av avfall fra næringsvirksomheter, ifølge en pressemelding fra kommunen. Rådmann, Arne Ingebrigtsen, mener at dersom kommunen skal delta i det nye selskapet, må dette kompenseres.

I pressemeldingen står det at det er flere argumenter for å danne et nytt sammenslått selskap. Det vil blant annet bli lettere å forhandle priser med større mengder avfall, og et større, sammenslått selskap vil skape økt og bedre kompetanse enn selskapene kan skape hver for seg.

Kristiansund kommune er en del av NIR (Nordmøre Interkommunale renovasjonsselskap). Det er NIR, Hamos og Envina (interkommunale avfallsselskaper i Midt-Norge) som ønsker å danne det nye renovasjonsselskapet. Dette vil da organisere 31 kommuner i Nordmøre og sørlige Trøndelag.

Innstillingen til rådmannen er at Kristiansund kommune skal bli med i det nye selskapet, men at Kristiansunds verdier må bli vurdert mer rettferdig. Saken skal opp i formannskapet neste tirsdag.

Assisterende rådmann, Knut Mostad, påpeker at kostnadsnivået per innbygger for husholdningsrenovasjon er lavere i Kristiansund enn gjennomsnittet i det nye selskapet. Alternativet er derfor at kommunen må inn med ny kapital i ReMidt Næring AS med over 30 millioner. Dette er for å oppnå sin eierandel på 18–20 %.

Om Kristiansund kommune ikke får en større eierandel i det nye selskapet, vil kostnadene være for store. Det må da vurderes en annen løsning for kommunen, mener rådmann, Arne Ingebrigtsen.

Artikkeltags