Nav tror kommunens sparetiltak vil by på flere utgifter enn besparelser

Nav Kristiansund er bekymret for kommunens forslag om å legge ned Rask Psykisk Helsehjelp.