– Vi kan ikke se at forutsetningene for våre vedtak om fellessykehuset er ivaretatt, og vi kan ikke se hvilken motivasjon vi har for å være lojale til dette vedtaket

Berit Tønnesen, leder i Kristiansund Arbeiderparti.

Berit Tønnesen, leder i Kristiansund Arbeiderparti.

Kristiansund Arbeiderparti vil få med seg bystyret på å droppe støtten til fellessykehuset.

DEL

I en interpellasjon Arbeiderpartiet planlegger å fremme i bystyret i Kristiansund kommune ved lokallagsleder Berit Tønnesen kommer det fram at Kristiansund Ap ikke mener det lenger er grunnlag for å bygge et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

– Vi mener at sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker, heter det i interpellasjonen.

Kristiansund Ap mener også at helseforetaksmodellen bør avvikles, og erstattes med «en åpen og demokratisk styringsmodell».

Det neste bystyremøtet i Kristiansund er 29. januar. Kristiansund Arbeiderparti hadde medlemsmøte mandag kveld, men allerede før dette signaliserte nestleder Arne Grødahl til Tidens Krav at forutsetningene for fellessykehuset for lengst er brutt.

– Økonomiske utfordringer i helseforetaket søkes løst gjennom å legge ned viktige helsetilbud som helseforebyggende tiltak, rehabilitering og psykiatritjenester, og sammenslåing av funksjoner som fødeavdelingene i Molde og Kristiansund planlegges iverksatt lenge før det vedtatte fellessykehuset i det hele tatt har en oppstartsdato, heter det videre i interpellasjonen.

Ikke egnet

Lokallaget skriver også at de ikke lenger har tillit til at innbyggerne får de helsetjenestene som er målsatt i Strategi 2030.

– Styringsmodellen for våre helsetjenester- Foretaksmodellen, oppleves ikke egnet da økonomiske hensyn blir det overordnede framfor et godt og forsvarlig helsetilbud, skriver de videre.

Interpellasjonen viser til at sist bystyret behandlet andregangs anke i sykehusrettssaken så ble det satt en rekke krav og forutsetninger for den videre prosessen, blant annet etablering av en fullverdig barneavdeling i fellessykehuset, og at tilbudet måtte være tilsvarende eller mer enn det som har vært.

– Vi kan ikke se at forutsetningene for våre vedtak om fellessykehuset er ivaretatt, og vi kan ikke se hvilken motivasjon vi har for å være lojale til dette vedtaket, konkluderes det med.

Artikkeltags