Nå innføres det absolutt aldersgrense for ekteskap i Norge: – På høy tid, mener Erle (16) fra Kristiansund

Aktiv: En absolutt aldersgrense for ekteskap er én av problemstillingene Erle Harsvik (innfelt) arbeider for å gjøre noe med. «Bryllupsbildet» er hentet fra Plan Internationals kampanje mot barneekteskap.

Aktiv: En absolutt aldersgrense for ekteskap er én av problemstillingene Erle Harsvik (innfelt) arbeider for å gjøre noe med. «Bryllupsbildet» er hentet fra Plan Internationals kampanje mot barneekteskap. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Et enstemmig storting vedtok tirsdag en endring i ekteskapsloven. Endringen setter fokus på barneekteskap, og fjerner muligheten til å gifte seg før fylte 18 år.

DEL

Barne- og likestillingsdepartementet la denne uken fram en proposisjon for Stortinget. Proposisjonen gikk blant annet ut på å fjerne Fylkesmannens mulighet til å gi dispensasjon til å inngå ekteskap i alderen 16–18 år. Dette ved å sette en absolutt aldersgrense på 18 år.

Til nå har Fylkesmannen hatt mulighet til å gi tillatelse ved tilfeller hvor det foreligger «sterk grunn» for dispensasjon. Proposisjonen ønsker å endre «ekteskapsloven» (Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap), med formålet: « … å hindre at mindreårige inngår ekteskap i Norge», som det heter seg i innstillingen som ble lagt fram for Stortinget.

Proposisjonen ble førstegangsbehandlet i Stortinget tirsdag, og representantene stemte enstemmig for lovendring.

Nok hykleri

Senest i høst hadde vi i Tidens Krav et debattinnlegg på trykk, hvor Erle Harsvik kom med blant annet denne enkle henvendelsen til Fylkesmannen: «Det står i norsk lov at 16- og 17-åringer kan gifte seg med samtykke fra foreldre og tillatelse fra deg. Hvorfor er det lov?»

Harsvik mener det er på høy tid at Norge innfører en absolutt aldersgrense for ekteskap.

– Dette er en prinsipiell sak, det er ikke et stort problem i Norge. Men med denne innføringen får Norge muligheten til å ligge i teten, og vi unngår en dobbeltmoral når vi henvender oss til andre land og sier: «Dere må slutte med barneekteskap», sier den engasjerte kristiansunderen.

– Med denne innføringen får Norge muligheten til å ligge i teten, sier Erle Harsvik.

– Med denne innføringen får Norge muligheten til å ligge i teten, sier Erle Harsvik. Foto:

Harsvik er en del av Plan Internasjonals «Wedding Busters», som har absolutt aldersgrense for å inngå ekteskap, som sin hjertesak. I tillegg til å skrive leserinnlegg, har hun bidratt til å mobilisere ungdom rundt om i landet, som nasjonalt har sendt inn om lag 9.400 protestbrev til landets fylkesmenn.

– Denne lovendringen viser jo at politikerne klarer å ta kritikken, og i tillegg skape endring. Nå håper vi Norge kan ta dette videre, og hjelpe til med å bekjempe problemet i land hvor det er mye mer framtredende, fortsetter hun.

Ser til Afrika

Tanzania er ett av landene «Wedding Busters» har under lupen. Der er det 18-årsgrense for ekteskap hos gutter, mens jenter kan gifte seg ved fylte 14 år, med samtykke fra foreldrene. Plan Internasjonal har samlet inn 11.000 underskrifter i Norge, i kampen mot barneekteskap i Tanzania. Underskriftskampanjen har samlet ytterlige underskrifter i Storbritannia, Tyskland, Spania og Australia.

– Det ble samlet inn hele 11.000 underskrifter! De skal ungdommer i Tanzania overlevere til sin regjering. På verdensbasis er det 12 millioner jenter som giftes bort hvert år, og i Tanzania utnyttes smutthullet i lovverket til det fulle, sier Harsvik.

Landet befinner seg på 10. plass på listen over land med flest barneekteskap.

Intet sjokk hos Fylkesmannen

Lovendringen kommer ikke som noen overraskelse for Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMR).

– I de fire årene jeg har vært på fagområdet har vi behandlet én sak, som ikke ble reel. Den falt igjennom som følge av at vedkommende var en person uten oppholdstillatelse, og vi kunne ikke hente inn tillatelse fra foreldrene, sier fagansvarlig i justis- og beredskapsavdelingen til FMR, Tove Røberg.

Hun beskriver det å gi tillatelser til slike ekteskap som: «Et saksområde vi ikke behandler i noen grad». Som samsvarer med den overliggende trenden nasjonalt.

I innstillingen fra Barne- og likestillingsdepartementet, trekkes den sjeldne bruken av dispensasjonsadgangen fram som en av grunnene til at det nå legges på hylla.  

«I SSBs statistikk over giftermålsrater for 2011 er det 0,1 av 1 000 personer i alderen 17 år som er førstegangsgift, mens det ikke er noen i alderen 16 år. De tilsvarende tallene for 2015 og 2016 er 0 av 1 000 personer i begge grupper.» Heter det seg i innstillingen.  

Mersmak

Det politiske gjennomslaget har gitt mersmak hos engasjerte Harsvik.

– Det er et område jeg har jobbet mye med. Det at vi lykkes, at det faktisk går gjennom, viser meg at arbeidet utgjør en forskjell. Å se at ungdomsengasjement fungerer, motiverer til videre innsats, sier Harsvik.

Proposisjonen skal opp til andregangsbehandling før den eventuelt fører til lovendring.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken