Legger ned kafédriften og eldresenteret

I tråd med budsjettvedtaket i desember blir kafédriften på Barmanhaugen lagt ned i år, blant annet.