Bekymret for utsatt vedlikehold i Norskehavet

Tillitsvalgte for Statoils offshoreansatte er bekymret for at nødvendig vedlikehold utsettes for å spare penger.

Tillitsvalgte for Statoils offshoreansatte er bekymret for at nødvendig vedlikehold utsettes for å spare penger. Foto:

Kutt i vedlikeholdsbudsjettene skaper bekymring blant de ansatte i Statoil.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

På fredag forrige uke leverte Arbeids- og sosialdepartementet en omfattende rapport om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsbransjen. Mens rapporten konkluderer med at sikkerhetsnivået på sokkelen er høyt, har det vært en svak negativ nedgang i sikkerheten de siste årene.

I tillegg til at oljenedgangen presser selskapene sine marginer har det kommet inn mange flere aktører på sokkelen. Rapporten skal brukes som grunnlag i en kommende stortingsmelding om samme tema.

Indikatoren for sjansen for en storulykke offshore viser at det var større sjanse for en ulykke i 2015 og 2016 sammenliknet med 2013 til 2014.

«Petroleumsvirksomheten har vært, og er fremdeles inne i en utfordrende periode med omfattende nedbemanninger og omstillinger. En slik situasjon kan være utfordrende for det etablerte partssamarbeidet. Det er flere eksempler på at partssamarbeidet har fungert godt i denne perioden. Tilsynserfaringer og bekymringsmeldinger fra arbeidstakersiden kan imidlertid tyde på en utvikling hvor partsamarbeidet på virksomhetsnivå og det kontinuerlige forbedringsarbeidet er satt under press», heter det i rapportens vurdering.

Les også: Frykter for sikkerheten

Konsekvenser

Leder for Industri Energi Statoil Sokkel, Per Steinar Stamnes, er bekymret for at nedbemanningene som har vært og vil komme har den konsekvens at det er for få på jobb til å gjøre de nødvendige oppgavene.

– Vi har også merket at det skjer ting rundt Statoil og leverandørene etter 2014. Vi mener det er feil ende å starte med nedbemanning, uten at nødvendige oppgaver er kartlagt. Men vi vil ikke se konsekvensene før mange år senere, sier Stamnes til Tidens Krav.

Han viser til at vedlikehold av produksjonsutstyr blir prioritert over flere andre viktige vedlikeholdsoppgaver.

– Hvis det skjer noe på den produksjonskritiske linjen blir det tatt med en gang. Vi vil jo ha så lav nedetid som mulig, det skjønner alle. Men poenget er at hvis vi ikke vedlikeholder annet utstyr kan det over tid bli sikkerhetskritisk. Det er viktig å gjøre vedlikeholdet til riktig tid, og ikke å utsette det, sier han.

Les også: Deepsea Bergen til kai på Averøy i to måneder

Bekymringsmelding på Kristin

Nylig har også ansatte ved Kristin-plattformen i Norskehavet gått i klinsj med Statoil om vedlikehold på plattformen.

– På plattformen er det mange ting å ta tak i. Vi har, som alle andre på norsk sokkel, kuttet drifts- og vedlikeholdsbudsjettet offshore betydelig de siste årene. Grensen for hva som er forsvarlig nærmer seg, sier hovedverneombud Magne Johnsen til Stavanger Aftenblad.

Arbeidsmiljøutvalget på Kristin vedtok før sommer at en driftsreduksjon ikke var forsvarlig, noe Statoil ikke sa seg enige i. Saken ble anket til Petroleumstilsynet, og Statoil fikk medhold fra myndighetene.

Kristin-plattformen i Norskehavet.

Kristin-plattformen i Norskehavet.

Til Tidens Krav sier Stamnes at vedlikeholdsetterslepet på sokkelen vil bygge seg opp hvis dette fortsetter, eller hvis Statoil fortsetter å kutte i budsjettene.

– Vi skjønner at selskapene ønsker å redusere kostnadene, men noen ganger framstår det som om aksjekursen er det viktigste. Vi har alltid sagt at vi skal ha riktig bemanning i forhold til de oppgavene vi har, slik at vi kan gjøre de riktige tingene til rett tid.

Les også: - Det er fortsatt betydelige ressurser igjen i Norskehavet

Varsling under press

Et annet viktig punkt i rapporten er å styrke retten til varslere. Stamnes mener dette også er under press.

– De som ikke er fast ansatt blir redde for å melde fra. Da vet de at på neste tur blir de ikke med ut igjen. Da velger de å holde kjeft, og sånn ønsker vi ikke å ha det. Sikkerhetsnivået blir så godt som mulig når folk kan melde ifra.

I rapportens kapittel om akkurat dette heter det blant annet: «En Fafo-undersøkelse om varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv indikerer at varslings- og ytringsklimaet i det norske arbeidslivet er under press, at varslingseffekten reduseres og risikoen for sanksjoner øker dersom man har vært gjennom en omorganiseringsprosess».

Av varsler og bekymringsmeldinger Ptil har mottatt er 80 prosent knyttet til aktivitet offshore.

Men Stamnes understreker at samarbeid mellom arbeidstakerne, myndighetene og selskapene er veien til å lykkes.

– Vi investerer mye tid i at begge parter har samme virkelighetsforståelse. Det er trepartssamarbeidet som er nødt til å finne løsningen på dette, og sli situasjonen er i dag er det utrolig viktig å prioritere samarbeid og samhandling. Jeg håper dette blir tatt tak i i stortingsmeldingen, sier Stamnes.

Les også:

Njord er i rute

Får godkjennelse til å bore på over 1.000 meters dyp

Solid resultat for Umoe Sterkoder

Samarbeidsavtale medfører etablering av avdelingskontor i Kristiansund

Mener det er behov for norsk gass hvert fall frem til 2050

Ny eier klar for å ta over Nyhamna

Artikkeltags