Stab på to eller fire steder

I RUTE: Omorganiseringen av politiet er i rute. – Vi er langt på vei ferdig med fase en, sier Kjell Arne Hustad som sammen med Marianne Frøland leder arbeidet med å bygge et felles politidistrikt for hele fylket.

I RUTE: Omorganiseringen av politiet er i rute. – Vi er langt på vei ferdig med fase en, sier Kjell Arne Hustad som sammen med Marianne Frøland leder arbeidet med å bygge et felles politidistrikt for hele fylket.

Artikkelen er over 3 år gammel

Samlingen av Møre og Romsdal til ett politidistrikt er godt i gang. Neste uke avgjøres det om man skal ha fire eller to geografiske driftsenheter.

DEL

Uavhengig av hvor mange geografiske driftsenheter som blir valgt, vil det være både etterforskere og andre funksjoner i Kristiansund. Dette har mer med hvor mange andre steder enn Ålesund hvor det også skal være enkelte stabsfunksjoner, sier Kjell Arne Hestad som sammen med Marianne Frøland leder arbeidet med politireformen i Møre og Romsdal.

Mye på plass

De er nå langt på vei ferdig med den første fasen i arbeidet med å bygge en ny organisasjon. Politimesteren er på plass, og det er også de tre stabsenhetene (kommunikasjon, personal/HR og virksomhetsstyring).

– Under dette blir det etablert fem funksjonelle driftsenheter. Vi samler etterretning, etterforsking og forebyggende i en driftsenhet som får fagansvar for hele regionen. Videre har vi felles enhet for operative tjenester (operasjonssentralen), felles enhet for utlendingssaker og forvaltning, Politiets sikkerhetstjeneste og felles enhet for påtale, sier Hestad.

Unni Moen Vikebakk er ansatt som leder for felles enhet for operative tjenester. De øvrige lederne vil være på plass i løpet av kort tid.

– Selv om vi organiserer oss i felles enheter, vil det være etterforskere og påtaleressurser andre steder enn i Ålesund. Både Molde og Kristiansund vil ha slike ressurser, sier Hestad.

Stabsenheter og fellesenheter inngår i første fase av omorganiseringen.

Geografiske enheter

– Det er en diskusjon rundt hvor mange geografiske enheter vi skal ha totalt. Alternativet er to eller fire. Endelig avgjørelse vil ventelig bli tatt tidlig i neste uke, sier Hestad.

Når dette er avklart, starter de arbeidet med å komme fram til en god og effektiv organisering av de geografiske enhetene. en arbeidsgruppe skal legge fram forslag om fordeling av arbeidsoppgaver og ressurser til de geografiske driftsenhetene.

– Det blir ingen nedbemanning som følge av at vi nå er ett politidistrikt. Alle som er ansatt, vil også være det etter at vi har en ny organisasjon på plass. Men det kan være noen som eventuelt må bytte arbeidssted, sier Hestad.

– Når det gjelder sokkelberedskapen som skal være i Kristiansund, er dette ennå ikke på plass. Men jeg kan love at den blir både kraftfull og ordentlig, sier Hestad.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken