– Vi må ta konkurransen mellom sentrum og Løkkemyra på alvor

Første time gratis i sentrum? Forslaget fra Miljøpartiet får allerede stor oppslutning.