Brevik Engineering AS er tildelt kontrakten for NJORD Bravo Refurbishment Detail Engineering fra Statoil Petroleum AS.

Brevik Engineering har i 2016 og 2017 gjennomført «Concept Study» og «Basic Design» for framtidig lagerløsning for Njord feltet.

Prosjekterings arbeidet omfatter utarbeidelse av spesifikasjoner og fabrikasjonsunderlag som basis for oppgradering av eksisterende lagerskip Njord Bravo. Arbeidet inngår som en del av Statoils Njord Future prosjekt og levetidsforlengelse på Njord feltet.

Detalj prosjekteringen vil bli gjennomført fra april 2017 til mars 2018. Kontrakten har opsjon for oppfølging mot verft og slutt dokumentasjon. Brevik Engineering har siden 1992 vært involvert i design av mer enn 80 forskjellige flytende produksjonsenheter. Gjennomføring av prosjektet blir gjort med egne ressurser i Brevik, med støtte fra selskapets morselskap Bassoe Technology i Göteborg.

For deler av detalj prosjekteringen er det inngått en strategisk samarbeidsavtale med Wood Group Norway AS i Sandefjord.

Njord B ligger for tiden ved Dale Industripark i Kristiansund.

Les også: Njord A oppgraderes for 5 milliarder

– Vi er et hestehode foran

Nå har Statoil besluttet hva som skjer med Njord Bravo