På grunn av vedlikehold på høyspentnettet på Frei, vil det bli strømstans for kunder på strekningen Møst til Amundøy og videre til Flatøya og Brattøya onsdag den 7. mars fra klokken 12 til. ca. klokken 13.

- Kunder er varslet med SMS tekstmelding, skriver Nordmøre Energiverk AS (NEAS) i en pressemelding.