Framskynder Draugen-leting med ett år

OKEA og partnerne Petoro og Neptune Energy Norge har framskyndet undersøkelsene av et område øst for Draugen.