Fant 10 avvik med vedlikeholdet på Draugen

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med styringen av vedlikeholdet på Draugen. Det ble funnet ti brudd på regelverket, og OKEA som er operatør, har nå fått frist til desember med å få rettet avvikene.