Søkerne er henholdsvis Norske Shell, Statoil og Total. To av leteoperasjonene skal gjennomføres av samme borerigg; «Scarabeo 8», som har ligget i opplag.

Først ute er Statoil med Gunnvald-prospektet. Statoil skal gjennomføre operasjonen med riggen «Deepsea Bergen», og planlegger oppstart 1. august 2018. Brønnen ligger drøyt 63 kilometer vest for Sula i Frøya.

Statoil ønsker å påvise at det er forekomster av hydrokarboner i området, og regner med at operasjonen vil vare i cirka 35 dager. Prospektet ligger rett sørøst for Njord-feltet, og skulle det vise seg å være ressurser i området kan det potensielt knyttes opp mot Njord-plattformen, som for tiden er på land for ombygging.

Statoil eier 80 prosent i lisensen, sammen med Petoro (20 prosent).

Lengre nordvest har Total søkt om å få lete i Jasper-prospektet, som ligger mellom 40 og 50 kilometer fra Njord og Draugen. Ifølge Total er det forventet at de finner gass i dette reservoaret, men tar også høyde for at de finner olje, slik som på Kristin.

Ifølge søknaden planlegger Total å starte operasjonen i juli 2018, og forventer at den vil vare i 113 dager. Total eier 40 prosent i lisensen, sammen med Statoil og Petoro (30 prosent hver). Her skal «Scarabeo 8» i aksjon.

Til slutt har vi Shell, som vil lete etter olje og gass i Coeus-prospektet, hvor «Scarabeo 8» også skal bore. Prospektet ligger rett nord for Ormen Lange-feltet.

Shell planlegger borestart 15. juli 2018, og forventer at operasjonen varer i 55 dager hvis de ikke finner noe, eller opp til 70 dager ved funn av olje eller gass.

Shell har en eierandel i lisensen på 45 prosent. Medeierne er Dea Norge (15 prosent), Petoro (20 prosent) og Spirit Energy Norge (20 prosent).

Alle søknadene er tilgjengelige på Miljødirektoratet sine høringssider.