Tre selskaper blir til ett, og en ny eier kommer med på laget

Høsten 2019 ble den første Møreforskeren ansatt med arbeidssted Campus Kristiansund.

Høsten 2019 ble den første Møreforskeren ansatt med arbeidssted Campus Kristiansund. Foto:

Endringer i Møreforskning – Åkerblå inn på eiersiden.

DEL

– Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder i Møreforskning Tormod Thomsen i en pressemelding tirsdag.

Møreforsking har i over 40 år bidratt med forskning der behovene i det regionale næringslivet har stått i fokus. I dag består konsernet av tre selskaper: Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og morselskapet Møreforsking AS.

Videre i presseskrivet heter det at «ved å slå sammen de tre selskapene vil administrative ressurser bli bedre utnyttet og det tverrfaglige samarbeidet mellom fagteamene i Molde og Ålesund vil bli tettere. Møreforsking har som mål å styrke sin tilstedeværelse i hele fylket».

Høsten 2019 ble den første Møreforskeren ansatt med arbeidssted Campus Kristiansund.

– Etableringen i Kristiansund har blitt svært godt mottatt, forteller direktør i Møreforsking Agnes Gundersen, – vi har som mål å fortsette veksten i hele regionen, og ønsker også å satse på forskning i et enda bredere spekter av næringslivet.

Styreleder Tormod Thomsen og direktør Agnes Gundersen i Møreforskning.

Styreleder Tormod Thomsen og direktør Agnes Gundersen i Møreforskning. Foto:

Møre og Romsdal Fylkeskommune har vært inne på eiersiden i Møreforsking siden starten i 1979 og er største aksjonær. Fylket har vært en aktiv støttespiller for sammenslåingen som nå gjennomføres.

– Møreforsking er en viktig praksisnær kunnskapsleverandør i Møre og Romsdal. Gjennom sin forskning bidrar Møreforsking til ny kunnskap, som gir grunnlag for økt verdiskaping og økt konkurransekraft for både privat og offentlig sektor i regionen. Fylkeskommunen ønsker fortsatt å bidra til at Møreforsking skal utvikle seg videre, uttaler Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune i pressemeldingen.

I forbindelse med sammenslåingen kommer Åkerblå inn på eiersiden.

Åkerblå er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø.

– Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke hele sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier Gundersen.

Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå, sier dette:

– Møreforskings næringsrelevans og brede kompetanse innen både samfunnsvitenskapelig og marin forskning vil være med å styrke Åkerblås faglige profil.

Artikkeltags