Har vokst fra to til 13 ansatte de siste årene: – Vi må være der ting skjer, da er Kristiansund perfekt

Åkerblå har samlet spisskompetanse på oppdrettsnæringen i Kristiansund sentrum. – Norskekysten er perfekt for oppdrett av fisk.