Fang torsken - få finnerlønn

Dusør utloves til fiskere som får merket torsk.

Dusør utloves til fiskere som får merket torsk. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er typisk torsk å være god. Eller er det ikke det?

DEL

I disse dager er forskere fra Havforskningsinstituttet - det største marine forskningsmiljøet i Norge - på tokt i området fra Stad i Sogn og Fjordane til Vikna i Nord-Trøndelag. Og akkurat nå gjennomfører forskerne et såkalt garnrusetokt i gruntområdene på Nordmøre. Oppdraget? Å se hvordan det står til med rekrutteringen av kysttorsken.

Gytebestand

– Den langsiktige målsetningen er å bygge opp igjen gytebestanden til nivået på midten av 1990-tallet, men gjenoppbyggingen går sent. Havforskningsinstituttet ønsker et tidlig svar på årsklassestyrken. Er det noe som hindrer yngelens overlevelse slik at ikke gytebestanden vokser fortere, eller er forklaringen at gytebestanden i seg selv er for lav til å produsere nok yngel? forteller Kjell Nedreaas.

  Et tidlig svar på årsklassestyrken. Hva er tidsperspektivet her, når tror du at dere får svar om hvordan det står til med torsken?

– Med et tidlig svar på årsklassestyrken så mener vi at vi skal kunne få kjennskap til dette allerede mens årsklassen er 0-1 år, og før han blir beskattet av fiskeriene i nevneverdig grad. I dag har vi i beste fall informasjon om årsklassestyrken for 2-3 år og eldre torsk, sier Nedreaas.

Se torsken, se torsken ... får du en sånn, kan du sende den til Havforskningsinstituttet.

Se torsken, se torsken ... får du en sånn, kan du sende den til Havforskningsinstituttet.

Instituttet melder at de trenger å vite om det er stor dødelighet på kysttorsken tidlig i livet, og om det er påført av mennesker eller predatorer som spiser av yngelen. På toktet vil forskerne dekke grunnområdene fra et par meters dyp og ned til 25-30 meter, slik at de får et bilde av ungtorsken som ennå ikke er kommet inn i det kommersielle fisket.

– Vi fisker med trollgarn fra hovedfartøyet og ruser fra lettbåten, kommenterer Nedreaas.

For å danne seg en god tidsserie langs kysten, benyttes altså åleruser som settes fra overflaten og ned til 10-15 meter, i kombinasjon med at det settes trollgarn fra 15-30 meter. På deler av toktet merkes kysttorsken med godt synlige ytre merker. Det benyttes to merketyper (som vist på bildene).

To merketyper benyttes av forskerne.

To merketyper benyttes av forskerne.

Send fangsten - få premie

Fritids- og yrkesfiskere som får en merket kysttorsk bes melde dette til Havforskningsinstituttet med informasjon om fangstdato, fangstposisjon og dyp, samt hvilket redskap fisken ble fanget med.

– Mål fiskens lengde og send merket og informasjon om fisken til Havforskningsinstituttet, ved prosjektleder Asgeir Aglen - Postboks 1870, 5024 Bergen. Oppgi navn og adresse, da vil du få en liten finnerlønn og informasjon om fisken og prosjektet, oppfordrer Nedreaas.

– Du nevnte dusør eller finnerlønn?

– Dusøren er dessverre liten, men interessant, håper vi. Finneren eller fiskeren får tilsendt informasjon om hvor fisken ble merket, og hvor langt den har svømt mellom merking og gjenfangst. I tillegg får finneren et Flaxlodd i posten, avslutter toktleder Nedreaas.

Artikkeltags