Janne Haaland Matlary kommer til Kristiansund

Statsviteren, politikeren og professoren Janne Haaland Matlary kommer til Kristiansund og Nordmøre Senioruniversitet.

Statsviteren, politikeren og professoren Janne Haaland Matlary kommer til Kristiansund og Nordmøre Senioruniversitet. Foto:

Skal forelese ved Nordmøre Senioruniversitet.

DEL

Onsdag 26. februar kommer den norske statsviteren og politikeren (tidligere KrF, nå Høyre) Janne Haaland Matlary (62) til Kristiansund.

Det er Stein Stokstad ved Nordmøre Senioruniversitet som stolt kan presentere Matlary som foreleser i Caroline kino denne dagen.

– Matlary har en markant og ofte konfronterende stemme på høyresiden i norsk politikk. Det gjør at hun kan bli tatt til inntekt for meninger i ganske ekstreme miljøer på ytre høyre fløy. Til gjengjeld er hun en yndet «prügelknabe» for venstresiden i norsk politikk. Selv er hun i dag godt plassert i Høyre, etter en årrekke som KrF-politiker – blant annet som statssekretær under utenriksminister Knut Wollebæk, melder Stokstad.

Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. I perioden 1997 til 2000 var hun statssekretær i Utenriksdepartementet i sentrumsregjeringen, og 1. vararepresentant til Stortinget fra Oslo 2009–2013.

Blant hennes interesseområder innen statsvitenskapen er sikkerhets- og forsvarspolitikk, herunder EU, NATO, OSSE, FN, Balkan og Kaukasus, foruten menneskerettigheter og påvirkningen av normer på internasjonal politikk, samt offentlig diplomati.

– Matlary er aktiv katolikk, og har hatt flere sentrale verv. I dag er hun medlem av Det pavelige vitenskapsråd, avdeling sosialvitenskap. Hun har forklart Victor Orbans (Ungarns statsminister) «illiberale demokrati», med at det er en reaksjon på Vest-Europas «relativisering av familiens betydning, den kristne arven og nasjonens betydning. Denne utvikling ønsker ikke Ungarn». Ei heller Matláry: «Hvordan kan den 1000-årige kristne nasjon bevares? Vi kunne spørre det samme om Norge!», melder Stokstad videre, og legger til:

«Demokratiet bygger på nasjonalstaten – ikke internasjonalt samarbeid: «Faktum er at uten nasjonalstat, intet demokrati. Det er 193 medlemmer i FN i dag. Mye internasjonalt samarbeid finnes, men suvereniteten tilhører statene selv, og slik må det være. Det har ingenting å gjøre med å ‘like dette eller ei’. Dette er politikkens harddisk eller ABC. Mange later til å tro at nasjonalstaten er på vei ut i en slags globalisert realitet, men tendensen er motsatt: Kina og Russland hevder en total og ‘gammeldags’ suverenitet: ingen innblanding, ingen avståelse av suverenitet. Da blir det desto viktigere at demokratiene – alle nasjonalstater – styrker seg».

Her skulle det være stoff for diskusjon og mange spørsmål!»

Forelesningen begynner klokken 13.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken