Sterk start på året for Sparebank 1 Nordvest

Administrerende direktør Odd Einar Folland ringer i bjellen og markerer at SparBank 1 Nordvest børsnoteres. Sammen med Folland står styreleder Lars G. Backer (fra venstre), Kathrine Gjestad, Øivind Amundsen, Catrine Bruvoll og finansdirektør Steinar Sogn.

Administrerende direktør Odd Einar Folland ringer i bjellen og markerer at SparBank 1 Nordvest børsnoteres. Sammen med Folland står styreleder Lars G. Backer (fra venstre), Kathrine Gjestad, Øivind Amundsen, Catrine Bruvoll og finansdirektør Steinar Sogn. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Banken fortsetter å øke resultatet sitt.

DEL

Sparebank 1 Nordvest har levert regnskapet sitt for 1. kvartal 2018. Tallene viser at banken leverte et resultat før skatt på 56,8 millioner kroner – en økning sammenliknet samme periode i 2017, da banken hadde et resultat på 41 millioner kroner.

Banken hadde en egenkapitalavkastning på 9,3 prosent. Over 12 måneder har utlånsveksten økt med 8 prosent, mens innskuddene har økt med 5,1 prosent. Sparebank 1 Nordvest skriver i regnskapet sitt at de har lave tap og at kvaliteten på utlånsporteføljen deres er god.

For 1. kvartal 2018 sammenliknet med året før økte banken inntektene sine fra 102,3 millioner kroner til 122,7 millioner. Av dette kom 57,4 millioner i renteinntekter. Banken har kapitaldekning på 20 prosent, og i underkant 1,5 milliarder kroner i kjernekapital.

«God vekst både innen privat- og næringsmarkedet gir et bedre resultat for kvartalet enn forventet, også sammenliknet med samme kvartal i 2017", heter det i regnskapet.

Stabilisert nedgang

«Nedgangen i oljesektoren synes å ha stabilisert seg og viser tendens til en mer positiv utvikling fremover. Rammebetingelsene for markedet er gode med fortsatt lav rent og svak kronekurs», heter det videre.

Banken forventer at utlånsveksten innen privatmarkedet vil være på rundt samme nivå som i 2017, mens veksten i bedriftsmarkedet forventes å være noe lavere.

– Den vellykkede egenkapitalemisjonen i 3. kvartal 2017 har lagt et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling, og en styrket markedsposisjon i regionen, sier administrerende direktør i Sparebank 1 Nordvest, Odd Einar Folland i en pressemelding.

– Vi er tilfreds med konsernets utvikling. Egenkapitalavkastningen på 9,3 prosent er tilfredsstillende, og det er god utvikling i samtlige av konsernets forretningsområder. Bankens omdømme styrkes kontinuerlig gjennom proaktivt markedsarbeid og sterkt og aktivt samfunnsansvar, avslutter han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken