Rekordresultat for Sparebank1 Nordvest

Sparebank1 Nordvest hadde i 2019 et resultat før skatt på 263,4 millioner kroner. – Dette er det beste banken har prestert, sier adm.dir. Odd Einar Folland.