Får 6 millioner til å utvikle ny teknologi

GC Rieber Oils i Kristiansund skal sammen med Innolipid i Ålesund og Orivo i Molde bruke 12 millioner kroner på å utvikle en ny teknologi for å framstille omga-3 fra norske råvarer. Halvparten av pengene kommer fra Forskningsrådet.