Ba politikerne stanse sentraliseringen til Stavanger

– Dere har mulighet til å stille politiske krav for å godkjenne planer for utbygging og drift, men det hjelper ikke hvis kravene ikke følges opp, sa Stein Arne Schnell til Mørebenken.