FrP-resolusjon: Føden skal bestå – også etter at Hjelset er bygd

Ber Stortingsgruppa fremme forslag om en fullverdig fødeavdeling i Kristiansund, også etter at sykehuset på Hjelset er bygd.