Bekymret for balansen i fylket hvis Gjemnes blir en del av Romsdal

Orkidé-ordfører Roger Osen (Ap).

Orkidé-ordfører Roger Osen (Ap).

Orkidélederen fornøyd med møtet i Molde, men er bekymret for den langsiktige balansen i fylket.

DEL

På fredag hadde fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal møte med Mørebenken. Det ble også lagt vekt på at regionrådene var invitert, for å skape et bedre samarbeidsklima på tvers av fylket.

I etterkant av møtet spurte Tidens Krav leder for Orkidé og Smøla-ordfører Roger Osen (Ap) om han hadde noen refleksjoner etter debatten.

- Min refleksjon er at det er mange gode intensjoner, og at statlige arbeidsplasser som kan stabilisere arbeidsmarkedet i et næringsfylke er riktig. Å bygge byene våre er også en viktig sak, sier Osen til TK.

Bekymret for balansen

Samtidig bemerker Osen at han er bekymret for hva som skjer hvis Gjemnes kommune blir en del av nye Molde kommune, og hva dette gjør med balansen i fylket.

- Bygger vi opp Kristiansund ved å veilede Gjemnes mot Romsdal? Da blir ubalansen som vi har i fylket forsterket. Jeg er ikke sikker på at det anmodes om at Gjemnes skal gå den veien er riktig.

- Hva tenker du på når du sier "anmodes"?

- Anmodningen som ligger hos Fylkesmannen, og det er ikke bare Angvika som skal bestemme retning. Tar man balansen i fylket som perspektiv så kommer man kanskje til en annen konklusjon, sier Osen.

Han legger til at en del ting som har endret seg siden kommunene var i sammenslåingssamtaler, spesielt når det kommer til Halsa som blir en del av Trøndelag.

- Det er en vesentlig endring som har skjed, og som vi må ta med oss inn i det langsiktige perspektivet.

Han påpeker også at fylkeskommunen sine mål etterhvert må fylles med innhold, og merket seg at det på møtet ble noen fogderipregede diskusjoner på enkeltsaker.

Fornøyd

Fylkeskommunen har valgt å prioriterer Kristiansundsregionen og Eiksundregionen når det kommer til plassering av statlige arbeidsplasser, eventuelt bruke sitt sterkeste kort Ålesund i kampen mot de største byene.

- Er du som regionrådsleder fornøyd med fylkeskommunen sine prioriteringer?

- Ja, jeg syntes Kristiansund har markert seg godt i strategien, som nå må fylles opp fram mot 2022 når fellessykehuset skal stå ferdig. Samtidig er det veldig viktig at vi ikke framstår som "stakkars oss" for å få statlige arbeidsplasser, men bruke gode argumenter.

- Ser du for deg at regionrådene samarbeider mer sammen framover?

- På regionrådsnivå har vi hatt en god dialog, og vi ser for oss at vi kan samarbeide bedre framover.

Artikkeltags