Holder dampen i live

Av

Nordmøre museum stelte i stand en spontan dampmaskinutstilling i Mellemværftet i anledning av Kulturminnedagene.