Tidens Krav har brutt god presseskikk

Artikkelen er over 1 år gammel

PFU Sak 079/19 –brudd på god presseskikk.

DEL

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Tidens Krav (TK) publiserte en artikkel om at kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen AS trakk seg fra avtalene de hadde med Kristiansund Nordmøre Næringsforum (KNN). KNN-medlem, Bjørnar Brattøy, hadde ifølge avisen kommet med feilaktige påstander om Kruse Larsen, KNN og andre medlemsbedrifter.

Kruse Larsen trekker seg fra KNN

Klager er KNN-medlem, Bjørnar Brattøy, som er sjokkert over avisens måte å dekke saken på. Han mener artikkelen er ubalansert, ukritisk og feil og opplever omtalen som en offentlig henrettelse. I artikkelen går motparten i rette med hans kritikk, men uten at hans kritikk blir presentert for leseren. Klager fikk heller ikke vite om angrepet før publisering, og mener derfor at hans kommentar ser malplassert og meningsløs ut. I tillegg mener han at avisen opptrer som dommer og fastslår at han tar feil. Klager mener at tette bånd mellom mektige aktører har ført til en slik publisering.

Det opplyses at TK er medlem både i KNN og i Kruse Larsen- prosjektet han kritiserer. Klager skriver at han har mistet all tillit til avisen, og mener det hele minner om en Kafka-prosess, der han er forsøkt tilintetgjort.

Tidens Krav avviser klagen. Det anføres at det er helt normale forretningsmessige forbindelser mellom Tidens Krav, KNN og Kruse Larsen. Forbindelsene er kjente og åpne og påvirker ikke våre redaksjonelle valg, skriver TK i tilsvaret. Den løpende kommersielle kontakten med KNN og annonseprosjektet «Vi som elsker Nordmøre», blir ivaretatt av salgsdirektør, og redaksjonen har ikke vært involvert i prosjektet, opplyses det. Når det gjelder det publiserte, mener avisen at alle relevante kilder er kontaktet. Slik avisen ser det, består klagers kritikk i en rekke beskyldinger og påstander som avisen ikke fikk dokumentert, og dermed ikke ønsket å gjengi. Avisen mener klager fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. Avisen viser ellers til at ingressen er rettet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener artikkelen inneholder beskyldinger og påstander som utløser klagers imøtegåelsesrett, jf. Vær Varsom-plakaten (VVP) 4.14. Skal klager få en reell mulighet til samtidig imøtegåelse, må han tydelig bli presentert for det konkrete innholdet i beskyldingene. Etter utvalgets mening, skjedde ikke det i det påklagede tilfellet.

Når klager ikke fikk ta til motmæle, svekket dette også avisens mulighet til å kontrollere de opplysningene den ene parten kom med, jf. VVP 3.2, om kildekritikk og opplysningskontroll.

Utvalget har også tidligere uttalt at man ikke bare skal sitere kilder korrekt, men også forsøke – så langt det er mulig – å finne ut om det kilden opplyser, er korrekt. Utvalget mener saken ikke er tilstrekkelig opplyst. Videre reagerer utvalget på at avisen uten forbehold konstaterte at klager tok feil. Utvalget kan ikke se at de påståtte feil dokumenteres overfor publikum. Utvalget merker seg at dette er rettet på nett, men ikke rettet opp i avisen.

Vær Varsom-plakaten maner til særlig varsomhet med hensyn til å inngå relasjoner som kan svekke mediets integritet og troverdighet, jf. VVP kap. 2. Mediet må ta nødvendige grep for å sikre at relasjonen blir profesjonell. Utvalget noterer seg at er at Tidens Krav hevder å skille mellom kommersiell og redaksjonell avdeling, og at det er den kommersielle siden som er med i prosjektet klager kritiserer.

PFU har mange ganger pekt på forskjellen på integritet og troverdighet. Integritet handler om det interne, at man selv vet at man ikke har latt seg påvirke, mens troverdighet handler om det eksterne, hva publikum tror. Spekulasjoner om svekket uavhengighet bør derfor møtes med åpenhet, jf. VVP 2.3, om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Etter utvalgets mening var det påklagede tilfellet av en slik karakter at Tidens Krav selv i artikkelen skulle opplyst publikum om sitt medlemskap i KNN og forklart sin tilknytning til prosjektet som klager kritiserte, jf. 2.3.

Tidens Krav har brutt punkt 2.3, 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 25. september 2019

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Live Ekeberg, Stein Bjøntegård, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes og Nina Fjeldheim.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken