Renholderne får ny arbeidsgiver 1. oktober

1. oktober overtar Toma ansvaret for renholdet ved sykehusene i Kristiansund og Molde. Av de 60 renholderne vil cirka 13 beholde Helse Møre og Romsdal som sin arbeidsgiver.