Sp vil fremme forslag om å beholde fødeavdeling i Kristiansund

Når Stortinget skal diskutere nasjonal helse- og sykehusplan 2. april, ville det foreligge et forslag fra Senterpartiet om at man skal ha fødeavdeling i Kristiansund også etter at fellessykehuset er tatt i bruk.